< zpět

HISTORIE

Tato budova byla z iniciativy Okresního správního výboru postavena v letech 1928 - 1931 jako okresní chorobinec. Uvedený terminus technicus je dnes již neznámý, ale lze říci, že v podstatě odpovídá i současnému převážnému určení nemocnice - léčebna dlouhodobě nemocných. Vybraný pozemek byl ve velmi půvabné lokalitě, jeho nevýhodou bylo však velké množství spodní vody, s nímž se architekt vyrovnal velmi elegantně - budova stojí v jakési betonové vaně a má velmi originálně vyřešeno odvětrávání základů pomocí průduchů. To bylo při rekonstrukci v roce 1952 narušeno, v současné době však je opět obnoveno.

Současná administrativní a správní budova Nemocnice Varnsdorf, která je dalším objektem v areálu a byla postavena v akci Z, jak se tehdy nazývala v podstatě svépomocná výstavba pod patronací Městského národního výboru, a dokončena v roce 1958. Definitivní podobu dostal tento objekt v roce 1970.

Jako chorobinec fungovala budova až do druhé světové války, za války sloužila jako lazaret pro německé vojáky, po válce zde do roku 1947 sídlila posádka Rudé armády, poté až do roku 1952 byla budova opuštěná, poznamenaná bývalými obyvateli a pochopitelně chátrala. Válečné události způsobily, že se mnoho historických materiálů nenávratně ztratilo a rekonstrukce předválečných a válečných událostí s budovou spojených je mimořádně obtížná, ne-li nemožná. Velmi nám při jeho rekonstrukci pomohly dvě dámy - emeritní dlouholetá primářka dětského oddělení MUDr. Helena Kynterová a bývalá vrchní sestra Věra Suchomelová.

Součástí majetku nemocnice Varnsdorf je také budova polikliniky v dnešní Poštovní ulici. Ta byla uvedena do provozu v roce 1926 a původně sloužila jako Okresní nemocenská pojišťovna. Není bez zajímavosti, že byla postavena na místě dřívějšího hotelu "U města Vídně", který byl postaven na základech bývalé sýpky u panského dvora. Budova byla do dnešní podoby zrekonstruována v letech 1982 - 1985. V současné době jsou její prostory (stejně jako zdravotnického střediska v Lesní ulici) v pronájmu soukromých zdravotnických subjektů.

V roce 1952 - po rekonstrukci budovy nemocnice v Karlově ulici - zde byla umístěna oddělení chirurgie, interní, gynekologické a porodnické, oční a dětské oddělení. K první změně došlo v roce 1957, kdy bylo oční oddělení přemístěno do Rumburka, rozšířeno naopak oddělení gynekologicko-porodnické a došlo ke sloučení dětského oddělení s podobným v Krásné Lípě. V roce 1959 byla při dětském oddělení zřízena škola, nejprve 1. třída ZŠ, později také škola mateřská a od roku 1966 dvě třídy základní školy. Školu navštěvovali (lze se domnívat, že k jejich velké nelibosti) malí pacienti nejen z dětského, ale také z ortopedického oddělení. Zmíněné ortopedické oddělení zde vzniklo na počátku 60. let, náhradou za oddělení chirurgie, které bylo přemístěno do Rumburka. Tyto služby zde pak s menšími změnami zůstaly zachovány až do počátku 90. let minulého století.

Ortopedická ambulance
Gynekologická ambulance
Chirurgicko-traumatologická amb.
+ Pohotovostní ordinace
Ultrazvuk
Rentgen
Rehabilitace
LDN
Laboratoř
Očkovací místo
Testování COVID-19
Pokladna
Volná místa
Dokumenty

Webdesign:

www.ks.euweb.cz